Темјаника
0.2/0.7 л.

150 ден./700 ден.
Траминец
0.2/0.7 л.

150 ден./700 ден.
Александрија
0.2/0.7 л.

150 ден./700 ден.
Т‘га за југ
0.2/0.7 л.

150 ден./700 ден.
Витач/розе/смедеревка
1л. наливно

320 ден.
Розе/смедеревка
0.5 л. флаша

180 ден.
Бовин специјал
0.2/0.7 л.

250 ден./1000 ден.
Бело пенливо вино Просеко
0.7 л.

1200 ден.
Локално блек/пинк Фокс
0.7 л.

700 ден.