Жолта ракија

70 ден.
Коњак

70 ден.
Шток

100 ден.
Узо сантали

80 ден.
Узо пломари

100 ден.
Узо пломари 0.2

400 ден.
Џин

70 ден.
Јегермајстер

130 ден.
Мастика

70 ден.
Џејмсон

150 ден.
Вотка

70 ден.
Мартини

100 ден.
Св. Трифун ракија

100 ден./120 ден.
Бовин премиум

120 ден.
Шливовица

100 ден.
Локална Белска ракија

70 ден.